Мултицет със зумер MS8260A VAC VDC AAC ADC OHM NCV

Предлаган от:
Цена:
95.88 лв.

Избор на обхват: Ръчен

LCD дисплей /разряд/: 2000

Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V±0.5% | 1000V±0.8%

Напрежение AC: 200mV±1.2% | 2V/20V/200V±0.8% | 750V±1.2%

Ток DC: 20uA±2.0% | 200uA/2mA/20mA±0.8% | 200mA±1.5% | 10A±2.0%

Ток AC: 20uA±2.0% | 200uA/2mA/20mA±1.0% | 200mA±1.8% | 10A±3.0%

Съпротивление: 200/2K/20K/200K/2Mohm±0.8% | 20Mohm±1.0% | 200Mohm±5.0%

Тест на верига: ДА, звуков сигнал

Тест на диоди: ДА

Осветление на дисплея: ДА

Запаметяване на текущи данни: ДА

Безконтактно установяване на напрежение във верига

Автоматично изключване: ДА

Батерии: 9V (6F22)

Аксесоари: Сонди

Съответствие: IEC 61010-1 CAT IV 600V | CAT III 1000V

Гумиран кобур

Марка/модел: MASTECH/MS-8260A