Мултицет MS8251C VAC VDC AAC ADC OHM °C Hz NCV

Предлаган от:
Цена:
156.00 лв.

Избор на обхват: Ръчен | Автоматичен

LCD дисплей /разряд/: 6600

Напрежение DC: 400mV±0.8% | 4V/40V/400V±0.5% | 1000V±0.8%

Напрежение AC: 400mV±1.5% | 4V/40V/400V±1.2% | 1000V±1%

Ток DC: 400uA/400mA±1% | 10A±2%

Ток AC: 400uA/400mA±1.5% | 10A±3%

Съпротивление: 660/6.6K/660K/6.6M±0.8% | 66Mohm±1.5%

Честота: 66Hz/10KHz±1.5% | 66MHz±1.5%

Температура: 0~1000°C± 2.0%

Тест на верига: ДА

Тест на диоди: ДА

Тест на запълване: ДА

Осветление на дисплея: ДА

Запаметяване на текущи данни: ДА

Мин./Макс. стойност: ДА

Разлика в стойности: ДА

Автоматично изключване: ДА

Средноквадратична стойност -True RMS: ДА

Безконтактен тест за напрежение: ДА

Батерии: 9V

Съответствие: IEC 1010-1 CAT III 1000V | CAT IV 600V

Марка/модел: MASTECH/MS-8251C