Мултицет MY70 VAC VDC AAC ADC OHM

Предлаган от:
Цена:
72.00 лв.

Избор на обхват: Ръчен

LCD дисплей /разряд/: 2000

Напрежение DC: 200mV/2V/20V/200V±0.5% | 600V±0.8%

Напрежение AC: 200mV/2V/20V/200V±0.8% | 600V±1.2%

Ток DC: 20mA±0.8% | 200mA±1.5% | 10A±2.0%

Ток AC: 2mA/20mA±1% | 200mA±1.8% | 10A±3.0%

Съпротивление: 200/2K/20K/200K/2M±0.8% | 20Mohm±1% | 200Mohm±6.0%

Тест на верига: ДА

Тест на диоди: ДА

Тест на транзистори: ДА

Запаметяване на текущи данни: ДА

Съответствие: IEC 1010-1 CAT III 600V

Марка/модел: MASTECH/MY-70