Амперклещи със зумер M266F VAC VDC AAC OHM Hz

Предлаган от:
Цена:
60.00 лв.

Избор на обхват: Ръчен

LCD дисплей /разряд/: 2000

Макс. размер на проводник: Ф:50 мм

Напрежение DC: 2/20/200V±0.5% | 1000V±0.8%

Напрежение AC: 200V±1.0% | 750V±1.2%

Ток AC: 200mA±2.5% | 1000A±3.0%

Съпротивление: 200/2K/20K/200K/2Mohm±1.0%

Честота: 2KHz±2.0%

Тест на верига: ДА, звуков сигнал

Тест на диоди: ДА

Запаметяване на текущи данни: ДА

Батерии: 9V (6F22)

Аксесоари: Сонди

Съответствие: IEC 1010-1 | IEC 1010-2-032 | CAT II 1000V

Марка/модел: MASTECH/M-266F