No Bark Collar – противолаещ нашийник за куче

Този продукт се предлага от Karasto Pets

90 Преглеждан
143.80 лв.

Бърза поръчка

КУПИ С ЕДИН КЛИК
Описание

No Bark Collar е противолаещ, водоустойчив нашийник за куче с презареждаща батерия.

Основни характеристики:

Режим на вибрация (V) – предупреждава преди стимулацията

6 нива на интензивност (2-7) - за голямо разнообразие на разпореждания

7 нива на чувствителност (1-7) – регулируеми, за различните кучета и различната обстановка

Лесен начин за тестване на устройството

Водоустойчив и презареждащ

Цветен LED индикатор, за ниво на заряд на батериите

ON/OFF и регулатор на интензивността – с него се пуска и спира устройството, и се регулира нивото на интензивност на стимулация.

OFF – устройството е спряно. V – устройството само ще вибрира.

Ниво 2 – най-слаба електрическа стимулация, ниво 7 – най-силна електрическа стимулация.

От ниво 2 до ниво 7 – устройството първо ще вибрира и след това ще последва електрическа стимулация.

Регулатор на чувствителността – регулира чувствителността на устройството, в зависимост от заобикалящата среда, в която се намира кучето.

Ниво Т – е най-чувствителното, а ниво 1 – най-малко чувствителното.  Когато изпробвате устройството – нагласете го на ниво Т.

Индикатор Светлинен (LED прозорец) и зареждане на устройството

Когато пуснете устройството, зелена LED светлина ще премигва на всеки 2 секунди. Ако кучето не лае повече от 10 секунди, устройството ще премине в спящ режим и LED светлината ще се изключи. Когато устройството е в спящ режим – лаенето на кучето го активира автоматично.

Режим Авто-защита

Ако устройството се включи 5 поредни пъти, то навлиза в режим Авто-защита. LED индикаторът ще започне да мига червено и зелено за 1 минута, след това ще се изключи, което означава, че устройството преминава в спящ режим.

Преди да премине в спящ режим, когато LED индикаторът започне да мига  в червено, батерията трябва да бъде презаредена. Когато започне да се зарежда, мигащата червена светлина ще спре да мига и ще остане червена светлина. Когато батерията е напълно заредена, червената светлина ще стане зелена.

Отворете гуменото капаче, което се намира на устройството и пъхнете зарядното.

Включете в ел. мрежа (110-230 V).

Устройството е напълно заредено след 3 до 4 часа.

Поставяне на нашийника

За да поставите нашийника, първо отвъртете точките за контакт и поставете винтовете в желаните дупки, след това затегнете контактните точки, както е показано (виж оригиналната брошура).

Тестване

Включете устройството, като завъртите копчето ON/OFF и регулатор на интензивността, нагласете го на режим V. Нагласете копчето за Регулация на чувствителността на ниво Т.

Изпробвайте го като драснете с нокът или химикал върху грапавата повърхност на устройството (както е показано на оригиналната брошура). Устройството ще възпроизведе вибрация за 1,5 секунди. Ако желаете да повторите теста – повторете отново.